כלבים משוטטים הגברה.pdf

זה לא כואב להתחשב

הכלב משוטט...?
זה עלול לעלות לך ולו ביוקר!

לכל בעלי הכלבים באלונה
נושא הכלבים המשוטטים הועלה לאחרונה בישיבת המועצה.
הוחלט בשיתוף עם איגוד ערים וטרינרי על הגברת האכיפה במשך החודשיים הקרובים.

להזכירכם!

  • גידול כלבים מסב נחת והנאה לבעליו, אך בשום פנים ואופן לא יכול לבוא על חשבון הזולת.
  • ע"פ חוק: "המחזיק בכלב ימנע יציאתו מתחום חצרו, אלא אם כן הכלב מוחזק ברצועה ע"י אדם המסוגל לשלוט בו".
  • לידיעתכם האיגוד הוטרינרי נותן קנסות גם בהסתמך על תמונות של הכלב המשוטט.
  • תושבים החשים מאויימים ע"י כלבים משוטטים מתבקשים להודיע על כך למועצה ו/או לאיגוד הווטרינרי.
  • המועצה תעשה את כל הנדרש על מנת לאכוף את החוק ולשמור על בטחונם של התושבים ובמיוחד הילדים המבקשים להתהלך באופן חופשי ברחבי הישוב.