הרישום לכיתה א' יהיה עד תאריך 28.1.2024.

טופס זה מיועד להורים תושבי אלונה בלבד (שבתעודת הזהות שלהם רשום אחד מישובי המועצה) אשר רושמים את ילדיהם לראשונה לבית הספר.
תושבים חדשים מתבקשים לפנות למועצה. לתיאום יש להתקשר לדלית או למזל בטלפון 04-6388561.
ילדי חוץ מתבקשים לפנות ישירות לביה"ס, לסנאית המזכירה בטלפון 04-6388416. 

רישום לכיתה א'
אנו שמחים לברך אתכם על הצטרפות ילדכם לכתה א' באלונה.
לנוחיותכם רצ"ב טופס רישום שניתן למלא אותו מהמחשב ומהטלפון הנייד.
שימו לב!  יש לצרף צילומים של תעודות הזהות של שני ההורים, כשאחד מישובי אלונה רשום בהן.
בהמשך, בעת מילוי הטופס, תפתח אופציה שתאפשר לכם לצרף קובץ מהמחשב או לצלם בעזרת הטלפון הנייד. לכן, כדי להקל עליכם בעת מילוי הטופס, נא הכינו מבעוד מועד צילומי תעודות זהות של כל הורה בנפרד (כשהתעודה והספח של כל הורה מצולמים בצמידות).

בהצלחה!

 

סוג תושבות (חובה) שדה חובה

פרטי התלמיד/ה

מגדר (חובה) שדה חובההאם נדרשת הנגשה? (חובה) שדה חובה

במידה וכן, יש לפנות למועצה ולמלא טופס רלוונטי.

עבור מי?סוג הגן/מסגרת בה לומד/ת התלמיד/ה בשנה הנוכחית (חובה) שדה חובה


פרטי ההורים/אפוטרופוסים

נא לציין מעמד ההורים ביחס לילד/ה (חובה) שדה חובה

הורה/אופוטרופוס 1

סטטוס אפוטרופוס: (חובה) שדה חובה


צילום ת.ז הורה/אופוטרופוס 1
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח תעודה וספח פתוח, אחד ליד השני, ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
יש לוודא שבשם הקובץ אין סימנים מיוחדים (כמו ' ) והוא כתוב במספרים ואותיות בלבד ושהקובץ לא עולה על 10 MB.


הורה/אופוטרופוס 2

סטטוס אפוטרופוס: (חובה) שדה חובה


צילום ת.ז הורה/אופוטרופוס 2
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח תעודה וספח פתוח, אחד ליד השני, ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
יש לוודא שבשם הקובץ אין סימנים מיוחדים (כמו ' ) והוא כתוב במספרים ואותיות בלבד ושהקובץ לא עולה על 10 MB.

פרטים נוספים על התלמיד/ה


פרטים רפואיים

מצב בריאות הילד/ה (חובה) שדה חובהבמידה וקיימת אלרגיה ובנך/בתך נוטל/ת תרופות יש לציין ולפרטתזונה (חובה) שדה חובהצהרון

האם את/ה מעוניין/ת ברישום לצהרון ו/או לחופשון? (חובה) שדה חובה

אישור קבלת מסרונים

ידוע לי, כי הפרטים שנמסרו על ידי ישמשו לצורך קבלת מסרונים ועדכונים לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני.

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אישור צילום

צילום בני/בתי ושימוש בתמונות לפרסום: (חובה) שדה חובה

הסעות

שאלה לתושבי אביאל וגבעת ניל"י בלבד

מסמכים נוספים לצירוף ע"פ שיקול דעתו ורצונו של ההורה

להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את טופס הוראת הקבע מלא והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
יש לוודא שבשם הקובץ אין סימנים מיוחדים (כמו ' ) והוא כתוב במספרים ואותיות בלבד ושהקובץ לא עולה על 10 MB.הצהרת הרושם/ת

מעמד הרושם/ת: (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הרישום הם נכונים ומלאים ולא רשמתי את התלמיד/ה לבית ספר אחר. במידה ואעבור דירה בכל זמן שהוא במהלך שנת הלימודים, אדווח על כך לרשות. אני מסכים/ה כי הרשות תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתמצא לנכון. ידוע לי כי דווח כוזב על כתובת בעת הרישום מהווה עבירה פלילית.


חתימת הרושמ/ת

לנוחותך, ניתן לחתום באופן הבא: במחשב באמצעות העכבר, בנייד במגע אצבע. 
(טופס ללא חתימה לא יתקבל)

Browser not supported