היחידה לטיפול בפרט ומניעת נשירה מהווה את הסמכות הארצית לאכיפת "חוק לימוד חובה - תש"ט (‏1949)".
היא פועלת למניעת הנשירה, להחזרה ולשילוב של תלמידים שנשרו ממערכת החינוך. זאת ע"י שימוש באמצעי הרתעה שונים וכן ע"י ייזום של תוכניות התערבות המיועדות למצות את יכולת התלמיד ולמנוע את הנשירה. היחידה פועלת באמצעות קצינת ביקור סדיר, הכפופה מבחינה מקצועית למחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה באגף שח"ר במשרד החינוך ומבחינה מנהלית - לרשות החינוך המקומית.

טבלת אנשי קשר - ביקור סדיר
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
תכלת גלאי קצינת ביקור סדיר 050-7248098 [email protected]