בכל רשות מקומית קיימת וועדת מל"ח שבראשה עומד ראש הרשות וחברים בה בעלי תפקידים ועובדי הרשות הממונים על נושאים בתחומים שונים הנדרשים לשעת חירום.

 

תפקיד הועדה:

  1. לדאוג למוכנותה וכוננותה של הרשות המקומית למתן מענה בתחום אחריותה ואירועי חירום שיתרחשו בשטח שיפוטה בזמן רגיעה ובשעת חירום.
  2. לקבוע קדימויות טיפול בעת אירוע, ליזום פרסום מידע לציבור בתיאום עם משטרת ישראל.
  3. לטפל באוכלוסייה במצוקה, לטפל בתשתיות שניזוקו , כולל גיבוש דרישות סיוע מצה"ל וגורמי מל"ח מחוזיים בשעת חירום.

 

טבלת אנשי קשר - מל"ח
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
אריה שרון יו"ר ועדת מל"ח 053-7636590
מאיר סיטבון ראש ועדת פס"ח 050-7238081
גלי מזור מזכירת ועדה 0533346687
כאמל חלבי כוח אדם 053-7638149
נאוה גלעד מידע לציבור 050-5875404
רחל בשארי חינוך 053-7436585
חן רוזן חקלאות 052-3858692
שאול סלומון מים 04-6388779
אילן קידר תחבורה 053-7436582 [email protected]
חני זרקה מזון 04-6389254
ציפי רוטנברג מזון - סגן 04-6389249
עמית אלקבץ אחראית תא רווחה 053-3346687
ויקי ארויו פס"ח 054-7892973
ויצמן מרדכי נציג מועצה דתית 052-8725986
דיצה שגב בריאות 050-5293668
ג'אמיל פלחין דלק 052-5097348
יצחק פנסו איכות סביבה ותברואה 053-7436583
אלי גרינוולד חשמל 050-884860
דינה הדר רכזת מתנדבים בחירום 050-7359957
אהרון אזולאי בטחון 050-6215674