פרטי המצהיר/ה

פרטי הנכס

פרטי המתגוררים עימי בנכס: (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימספר זהותתאריך לידהיחס קרבה