תושבים יקרים
ברוכים הבאים לאתר המועצה האזורית אלונה.
אריה שרון ראש המועצה
האתר מהווה ערוץ תקשורת חשוב בנוסף לקשר הבלתי אמצעי, הישיר והחם, הקיים כעניין שבשגרה, בין עובדי המועצה ומשרתי הציבור לתושבים.

באמצעות האתר תוכלו לקבל מידע אודות המועצה, מגוון שירותיה ופעילותה. האתר מתנהל באופן אינטראקטיבי, ובאמצעותו ניתן לבצע פעולות שונות בכל שעות היממה ובכללם רישום למוסדות, לחוגים, ביצוע תשלומים שונים וקבלת מענה לשאלותיכם בעניינים הנוגעים לפעולות הרשות.

יש לנו מקום יפהפה ואני תפילה שיתמזגו בו יחדיו יופיים של הטבע והאדם.

אני גאה לשרת את הציבור באלונה.

כולי תודה למקימי האתר ומאחל לכולנו הנאה ותועלת מן השימוש בו.

שלכם
אריה שרון
ראש המועצה