הודעות שנת 2024

הודעה מתאריך 28.2.2024 הכרזה על תוצאות הבחירות: הכרזה ראש המועצה 
                                                                                     הכרזה חברי מועצה
                                                                                     הכרזה חברי ועד

הודעה מתאריך 29.1.2024: קלפי נגישות לבעלי מוגבלויות

הודעות שנת 2023

הודעות מתאריך 10.10.2023: הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות
                                            מדריך אבטחת מידע להתקשרות עם גורם חיצוני

הודעה מתאריך 1.10.2023: קלפי נגישות לבעלי מוגבלויות

הודעה מתאריך 14.9.2023: הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי

הודעה מתאריך 4.9.2023: מספר נציגי האזור במועצה

הודעה מתאריך 3.9.2023: מינוי חברי ועדת הבחירות

הודעה מתאריך 4.7.2023: זכות העיון ברשימת התושבים

הודעה מתאריך 13.3.2023: מכרז פומבי 1/23 - רכז אדמינסטרציה וניהול לא.ע אשכול רשויות מישור החוף

הודעות שנת 2022

הודעה מתאריך 8.11.2022: רשימת ספקים פטורים ממכרז | רשימה של קבלנים וספקים

הודעה מתאריך 6.11.2022: תזכיר חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשפ"ג - פתוח להערות הציבור עד ליום 23.11.2022>>

הודעה מתאריך 20.2.2022: הצבת מצלמות בשטחי המועצה

הודעות שנת 2021

הודעה מתאריך 17.6.2021: מכרז מס' 9/2021 הזמנה להציע הצעות - בקשה להיכלל במאגר ספקים, קבלנים, מומחים, ומתכננים>>

הודעות שנת 2020

הודעה מתאריך 5.8.2020: מ.א אלונה הנגישה את המבנים והמוסדות הבאים:

  • כניסה לבניין המועצה והשירותים
  • בית ספר "תל"י אלונה"
  • אשכול גנים
  • כניסה לגן ציבורי באביאל
  • כניסה לגן ציבורי בגבעת ניל"י
  • כניסה לבין העלמין בעמיקם
     

הודעה מתאריך 15.9.19: הפעלת אתר המועצה נתמך כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי.

 

הודעות בדבר הטלת ארנונה

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2021

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2020

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2019

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2017

סטטוס מערכת הביוב בתחומי המועצה