תפקיד הוועדה:

  1. לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור של המועצה.
  2. לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה.
  3. לדון בכל בדו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין.
  4. לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
  5. רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי דין.
  6. ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
     

הרכב הוועדה:

דנית שלמי - יו"ר הוועדה

טל כידן - חבר
גלעד זרקה - חבר