תפקיד הוועדה:

הוועדה משמשת כגורם העוסק בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בקהילה וממליצה למליאת המועצה בנושאים הבאים:

  1. המלצה על קבלת החלטות איכותיות בנושאים חינוכיים שעל הפרק כגון: האם להפעיל מיזם חינוכי מסויים (למשל "הבז האדום", "בשביל הנחל", יום לימודים ארוך, קיום יום חוגים בבי"ס וכו'), כל זאת בהתאם לנהלים והנחיות החוק ומשרד החינוך.
  2. הכנת מדיניות ארוכת טווח כגון: הקמת אשכול גנים אלונה, תכנית אב בחינוך, בדיקת תיכונים, קיום של תל"י במוסדות החינוך ויוזות ארוכות טווח אחרות.
  3. בחינה וגיבוש המלצות לנושא הנוער ותנועת הנוער בקהילה.
  4. בניית מדיניות וגיבוש המלצות לנושא חוגים.

הרכב הוועדה:

בבי בניטח - יו"ר הוועדה

טל כידן - חבר
ירון סיטבון - חבר
בועז גרין - חבר
גלעד זרקה - חבר