מיצוב אלונה כמועצה צומחת ומתחדשת בתחום החקלאות והתיירות הכפרית.  שמירה על הצביון החקלאי-כפרי-קהילתי ונכסי הטבע של האזור.

טיפוח מערכות החינוך והתרבות, תשתית, סביבה ואיכות חיים, המחזקים את הישוב ומאפשרים לכל תושב לממש עצמו על פי דרכו ואמונתו. 

ניהול חיי קהילה בחברה דינאמית, יזמית, פתוחה ותומכת, בעלת ערכים חברתיים המושתתים על סובלנות, פתיחות וערבות הדדית.

פיתוח תודעת שירות גבוהה בקרב עובדי המועצה לשיפור השירות לרווחת התושבים, בנאמנות ובמסירות.