עמיקם: 
רופא, ימי שלישי, בין השעות 8:00-11:00 
אחות, ימי שלישי, בין השעות 8:00-12:00