ניתן להתקשר בשעות סיורי המתנדבים לפי השעות הבאות:
שעות הבוקר 8:00-13:00
שעות הלילה 22:00-02:00

מס' הניידים הם:
0507183917 - ניידת מגב אלונה אהרון
0507183922 - ניידת בית אל.