בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - בטיחות בתעבורה
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
ראעד דרובי קצין בטיחות תעבורה 052-5122267

במסגרת התפקיד:

  1. הסדרי תנועה.
  2. תחזוקת כבישים במצב תקין.
  3. תמרור.
  4. אוטובוסים – בטיחות בהסעות וכללי בטיחות, סימוני אוטובוסים.
  5. לימוד בטיחות בדרכים לילדים בבית-הספר.
  6. מצב השולים.

 
הודעה לתושבים: גדר חיה שפורצת לכביש וגורמת למפגע בטיחותי - יש להקפיד לשמור על גבולות הגדר.