תפקיד הוועדה:

  1. לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה.
  2. לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות.
  3. הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
     

הרכב הוועדה:

אריה שרון - יו"ר הוועדה

ירון סיטבון - חבר