תושבים יקרים,

פורטל חדש זה מופנה להורי התלמידים שיוכלו למצוא בו את כל המידע הנדרש על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
מטרתנו לסייע לכם למצות את זכויותיכם בפוליסה.

למען הסדר הטוב נציין כי השירות החדש אינו כרוך בתשלום כלשהו מעבר לפרמיית הביטוח שמשולמת בכל שנה במסגרת תשלומי הורים.  

בכל שאלה תוכלו לפנות למוקדי השירות במגוון האפשרויות המפורטות בפורטל.