רשימת בתי הכנסת 

  • בית הכנסת גבעת נילי
  • בית הכנסת מושב עמיקם
  • בית הכנסת מושב אביאל

מתקיימות תפילות בבית הכנסת במושב אביאל מידי שבת, וכן בבית הכנסת במושב עמיקם.