שילובם של אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות תעסוקתיות, חברתיות וכן במסגרות דיור.
שילוב פעוטות וילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות יומיות המעניקות מענה מותאם לצרכיהם. מתן חונכים המלווים את הילדים בשעות אחה"צ.