ניתן להגיש תלונה על הפרת הוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג - 1983

נא לפנות לקב"ט המועצה, אהרון אזולאי, בטלפון 050-6215674  (פעיל 24 שעות ביממה).