אנו מתכבדים להציג בפניכם את תקציבי המועצה האזורית אלונה.
כחלק מתפיסת המועצה להתייעלות ושקיפות, התקציב מוצג לפניכם בצורה דיגיטלית ללא שימוש בנייר.

הצעת תקציב מאושרת לשנת הכספים 2023

הצעת תקציב מאושרת לשנת הכספים 2022

הצעת תקציב מאושרת לשנת הכספים 2021

הצעת תקציב מאושרת לשנת הכספים 2020

הצעת תקציב מאושרת לשנת הכספים 2019

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019