פנו אלינו:

תושבי אלונה מוזמנים לפנות לבעלי התפקידים במועצה בשאלות, בקשות מידע ורעיונות.
פניות כלליות, נא להעביר לגורם פניות הציבור במועצה.
 

שעות פעילות המועצה:
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00

מס' טלפון למזכירות המועצה:
04-6288526

כתובת למשלוח דואר:
מושב עמיקם, ד.נ. מנשה 37830